Welkom!Meer informatie?

Het telefoonnummer: ".mysql_real_escape_string($_POST['telefoonnummer'])."
"; // To send HTML mail, the Content-type header must be set so it won't be classed as spam $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; // Additional headers $headers .= "From: ".$email." \r\n"; mail($to,$subject,$body,$headers); ?>

Uw verzoek is verzonden. U wordt zo snel mogelijk terug gebeld.

Heb je nu een vraag op het gebied van voeding en gezondheid?
Ik geef je graag advies!